Հաշվետվություն

Փամբակ-Դարանակի մ.դ. և նախակրթարան 2021թ. 3-րդ եռամսյակ

Փամբակ-Դարանակի մ.դ. և նախակրթարան 2021թ. 2-րդ եռամսյակ

Փամբակ-Դարանակի մ.դ. և նախակրթարան 2021թ. 1-ին եռամսյակ

Փամբակ-Դարանակի մ.դ. և նախակրթարան 2020թ.4-րդ եռամսյակ

Փամբակ-Դարանակի մ.դ. և նախակրթարան 2020թ.3-րդ եռամսյակ

Փամբակ-Դարանակի մ.դ. և նախակրթարան 2020թ.2-րդ եռամսյակ

Փամբակ-Դարանակի մ.դ. և նախակրթարան 2020թ. 1-ին եռամսյակ

Փամբակ-Դարանակի մ.դ. և նախակրթարան 2019թ. 4-րդ եռամսյակ

Փամբակ-Դարանակի մ.դ. և նախակրթարան 2019թ. 3-րդ եռամսյակ

Փամբակ-Դարանակի մ.դ. և նախակրթարան 2019թ. 2-րդ եռամսյակ

Փամբակ-Դարանակի մ.դ. և նախակրթարան 2019թ. 1-ին եռամսյակ

Փամբակ-Դարանակի մ.դ.նախակրթարան 4-րդ եռամսյակ

Փամբակ-Դարանակի մ.դ.նախակրթարան 3-րդ եռամսյակ

Փամբակ-Դարանակի մ.դ.նախակրթարան.2-րդ եռամսյակ

Pambak naxakrtaran 1-in er. Pambak-Daranaki m.d 1-in er

Pambak naxakrtaran 4-rd er.   Pambak-Daranaki m.d 4-rd er.

Pambak-Daranaki m.d.3-rd er.   Pambak-Daranaki m.d.naxakrtaran 3-rd er.

2017թ. 2-րդ եռ. նախակրթարան 2017թ. 2-րդ եռ. Փամբակ-Դարանակի մ.դ

Pambak-Daranaki m.d 1-in. er.       Pambak-Daranaki m.d 1-in. er., Pambak-Daranaki naxakrt. 1-in. er.   Pambak-Daranaki naxakrt. 1-in. er.,